Волфрамов електрод ф.1.6 /червен/
Заваряване

Какъв волфрамов електрод да изберем?

Какъв волфрамов електрод да изберем за ВИГ заваряване е често задаван въпрос от нашите клиенти. Ето отговорът на експертите.

В миналото чистият волфрам се смяташе за единствения избор за електродите за ВИГ заваряване на алуминий, магнезий или други сплави, които изискват променливотокова дъга.

Но инверторната технология, използвана в днешните AC/DC апарати с аргон, доведе до повече възможности за електрода.

Чистият волфрам вече не е препоръчителният вариант. Съвременните легирани волфрамови електроди, често наричани редкоземни волфрами,

съдържат елементи като церий или лантан.

Те превъзхождат традиционния чист волфрам – помагайки за оптимизиране на качеството и производителността в работата.

Докато чистият волфрам традиционно издържа на топлина по-добре, защото се закръгля, вместо да образува малки възли, той вече не е идеалният отговор за AC/DC ВИГ заваряване.

Характеристиките на чистия волфрам, комбинирани със заваряване в режим AC, водят до натрупване, което създава по-широк конус на дъгата и възможното ѝ “блуждаене”. Когато топчето от чист волфрам стане по-голямо от външния диаметър на електрода, то може да стане толкова горещо, че да се разцепи или да падне и да замърси заваряваната повърхност.

Легираният волфрам поддържа точка и не се натрупва. Освен това, технологии като повишен контрол на баланса и изходна честота на заваръчния апарат отнемат повече топлина от волфрамовия електрод, за да сведат до минимум нодулите. Това прави редкоземния волфрам по-добър вариант за AC/DC ВИГ заваряване. С по-малко топлина, фокусирана върху волфрама, той минимизира нодулите и поддържа заострен електродa.

Заостреният електрод от своя страна осигурява по-тясна, по-фокусирана дъга от заобления чист волфрам. Това позволява подобряване на контрола на дъгата и насочване на топлината по-прецизно към заваръчната фуга.

Някои заваръчни дейности все още може да изискват чист волфрам. В тези случаи инверторните аргонови апарати с разширен контрол на баланса и регулиране на честотата на променлив ток могат да фокусират топлината в заваръчния шев и извън електрода. Все пак имайте предвид, че дъгата ще работи повече като обикновена правоъгълна вълна и операторите няма да получат пълните предимства на инверторната технология.

Избор на волфрамов електрод

При избора на волфрамов електрод, препоръчителните опции са 2% цериев, 2% лантаниран или 1,5% лантаниран. Цериевият и лантанираният волфрам се държат по-добре при AC/DC ВИГ заваряване, в сравнение с торирания волфрам.

Въпреки че торираният волфрам остава най-разпространеният волфрамов електрод, използван при DC ВИГ заваряване, поради опасения относно отделяната радиация повечето експерти от индустрията силно препоръчват използването на цериеви или лантанирани електроди както за AC, така и за DC заваряване.

Те осигуряват превъзходна производителност без никакви опасения относно радиацията. Тестовете показват, че цериевите и лантанираните електроди са равни или дори превъзхождат торираните електроди по отношение на заваръчните свойства. Както цериевите, така и лантанираните електроди могат да се използват универсално за почти всяка заваръчна задача.

Волфрамов електрод ф 3.2

Разбира се, не всички електроди са създадени еднакви. Не забравяйте да изберете качествен електрод с равномерно разпределение на оксида във волфрамовата матрица. Това има положителен ефект върху заваръчните свойства като стабилност на дъгата, поведение при запалване, разход и експлоатационен живот.

Разлики съществуват дори в тези волфрамови електроди. В резултат на процеса на деформация при производството на електродите, оксидите са удължени и се появяват в структурата като линейни фази. Оксидите на цериев електрод са по-фини и по-равномерно разпределени от тези на ториран електрод. Производителите са въвели проверки за осигуряване на качеството, които тестват редица фактори, включително химично съдържание, размер на зърното, плътност, диаметър, твърдост, дължина и праволинейност.

Често срещани въпроси при избора на тип волфрам

  1. Какъв тип метал се заварява?
  2. Коя мощност на заваряване е необходима: AC или DC?
  3. Какъв е източникът на заваръчна мощност: традиционен заваръчен апарат или инверторен заваръчен апарат с разширен контрол на баланса и регулирана изходна честота?
  4. Какъв диапазон на ампераж е необходим?
  5. Какъв диаметър на електрода е необходим и как се заточва?

Увеличете максимално предимствата на инверторната технология

Когато заварявате алуминий или магнезий с инверторен AC/DC аргонов апарат, грешният избор на волфрамов електрод може да попречи на предимствата на усъвършенстваната технология с квадратна вълна, което ще ви струва пари в дългосрочен план.

Изборът на правилния волфрамов електрод с инверторен ВИГ заваръчен апарат може значително да повиши производителността и в крайна сметка крайния резултат благодарение на увеличените скорости на движение, намаленото потребление на газ и волфрам, по-бързото стартиране на заваръчната вана, намаленото време за завършване след заваряване и премахването на “блуждаеща” дъга.

Ето защо изборът на правилния волфрамов електрод за работата е ключов фактор за максимизиране на тези предимства.

Свързани публикации

Leave a Comment