Стоки на лизинг

Може да закупите стоки на изплащане от TBI Bank или UniCredit Leasing. За да кандидатствате е нужно да сте изпълнили следните условия:

  • Навършени 18 години.
  • Постоянен трудов договор или самоосигуряващи се лица.
  • Добра кредитна история

За да закупите продукт на лизинг, моля, свържете се с нас. Ние ще ви съдействаме през целия процес на отпускане на кредита.

Маунт прес ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. 

Маунт прес ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка. Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като бъдем уведомени от финансовата институция, че кандидатът е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка.

Срокът за доставка е 7 (седем) дни и започва да тече от момента, в който получим уведомлението по предходното изречение и се свържем с кандидата.

При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искане-декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит.

Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.  Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ  

  • – 6 лв. за транспортиране и обработка на документи. Заплащат се при разписване на договорa.
  • – Стойност на доставката на продукт, когато продуктът не е обявен за безплатна доставка. Заплаща се при получаване на продукта.